Η ΑΑ∆Ε «ξεσκεπάζει» τις συνδεδεµένες εταιρείες του Φιλιππάκη

Πλήρης επιβεβαίωση για το δημοσίευμα του «S» της 2ας/11/2019 σχετικά με τις μεθοδεύσεις Φιλιππάκη προκειμένου να επιτύχει την υπαγωγή εταιρειών του στη διαδικασία του εξωδικαστικού συμβιβασμού. Ο εκδότης των εφημερίδων «Δημοκρατία», «Espresso», «Εστία» και, «Αθλητικές Προβλέψεις» επιδιώκει να μπει σε καθεστώς προστασίας από πιστωτές, καθώς το ποσό των υποχρεώσεών του αγγίζει τα 16 εκατομμύρια ευρώ συνολικά.

 

Πρόκειται για την εταιρεία Εστία Επενδυτική ΜΜΕ Α.Ε. (αυτή, δηλαδή, που εκδίδει πλέον τις εφημερίδες «Δημοκρατία» και «Espresso» μετά το λουκέτο και την απορρόφηση της Δημοκρατικός Τύπος Α.Ε.). Οπως είχε
αποκαλύψει τότε η στήλη σε δημοσίευμα υπό τον τίτλο «Οταν ο Φιλιππάκης “χρωστάει” στον Φιλιππάκη», ο μεγαλύτερος πιστωτής της εταιρείας που επιδιώκει να μπει στον εξωδικαστικό εμφανίζεται μια συνδεδεμένη εταιρεία, η οποία δεν είναι άλλη από την Εφημερίς Εστία Ανώνυμη Εκδοτική Εταιρεία. Πρόκειται για την εταιρεία που εκδίδει την εφημερίδα «Εστία» και είναι στη λίστα των πιστωτών και μάλιστα στην πρώτη θέση, με ποσό
3.949.872,93 ευρώ.

 

Το κρίσιμο είναι ότι το ποσό που εμφανίζεται να έχει ως απαίτηση η συνδεδεμένη αυτή εταιρεία από την Εστία Επενδυτική αγγίζει το 50% του συνόλου των πιστωτών που έχουν υπαχθεί στη λίστα και ως εκ τούτου η ίδια η υπαγωγή στον εξωδικαστικό καθίσταται προβληματική. Προς επίρρωση των ανωτέρω, ο συντονιστής της αίτησης διαπίστωσε, κατόπιν ελέγχου των υποβληθέντων δικαιολογητικών, ότι υφίστανται σχέσεις συνδεδεμένων προσώπων μεταξύ της οφειλέτιδος εταιρείας και των συμμετεχόντων πιστωτών Εφημερίς Εστία Ανώνυμη Εκδοτική Εταιρεία και Αθλητικές Προβλέψεις Εκδοτική Ανώνυμη Εταιρεία.

 

Αυτό προκύπτει και από τη σύνθεση των Διοικητικών Συμβουλίων των εν λόγω εταιρειών: Στην Εστία Επενδυτική (οφειλέτιδα) εμφανίζεται ο Φιλιππάκης Ιωάννης ως πρόεδρος, ο Νικόλαος Χαβούτης ως διευθύνων σύμβουλος και ο Εμμανουήλ Μαργωμένος ως μέλος Δ.Σ. Η ίδια ακριβώς σύνθεση, σύμφωνα πάντα με τον σχετικό έλεγχο από
τις αρμόδιες υπηρεσίες, εμφανίζεται και στα Δ.Σ. των εταιρειών Εφημερίς Εστία Α.Ε. (πιστωτής), Αθλητικές Προβλέψεις Εκδοτική (πιστωτής). Πλέον οι αρμόδιες υπηρεσίες ζητούν να προχωρήσει ο κ. Φιλιππάκης σε διαδικασίες διαγραφής και επανυποβολής της αίτησης. Αυτό που παραμένει ως κρίσιμο ερώτημα, που πρέπει να διερευνήσει η ΑΑΔΕ, είναι πώς γίνεται η Εστία Επενδυτική να χρωστάει στην εταιρεία που εκδίδει την εφημερίδα «Εστία», ένα έντυπο με πολύ χαμηλές πωλήσεις, ένα ποσό της τάξης των 4 εκατομμυρίων ευρώ.