Τροποποιήσεις στην καμπάνια για τον Εμβολιασμό – Στα 19,74 εκ ευρώ ο συνολικός προϋπολογισμός (pics)

Mε κοινή Υπουργική Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών Θόδωρου Σκυλακάκη και του Υπουργού Υγείας, Βασίλη Κικίλια τροποποιήθηκε η προηγούμενη απόφαση για την  Εθνικής Εκστρατείας Εμβολιασμού. Συγκεκριμένα με την ΚΥΑ (ΦΕΚ Β’1879 -11-5-2021), αναθεωρήθηκε το κόστος της Εθνικής Εκστρατείας Εμβολιασμού ενώ παράλληλα υπήρξαν και τροποποιήσεις σχετικά με τον τρόπο πληρωμής των Μέσων Μαζική Ενημέρωσης.

 

Συγκεκριμένα  ο συνολικός προϋπολογισμός της Εκστρατείας για τον Εμβολιασμό, ανέρχεται στα 19.740.000  ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης της ανέρχεται  15.919.354,80 ευρώ και  ο αναλογούντος ΦΠΑ  στα 3.820.645,15 ευρώ. Σύμφωνα με την προηγούμενη απόφαση (Β’ 5717/24-12-2020) ο συνολικός προϋπολογισμός ανερχόταν στα 18.500.000 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.  Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ήταν  στα 14.919.354,80  ευρώ και  ο αναλογούντος ΦΠΑ  στα € 3.580.645,20 ευρώ.

 

Ενώ όσον αφορά την πληρωμή των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, αυτή θα γίνει από την αρμόδια Διεύθυνση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους σε συνεργασία με την ΓΔΟΥ του Υπουργείου Υγείας.

Δείτε την νέα Κ.Υ.Α:

Δείτε την προηγούμενη Κ.Υ.Α: