Απόφαση-χαστούκι για τον «Ελλάδα» 94,3

«Χαστούκι» από το Ραδιοτηλεοπτικό Συμβούλιο στην ιδιοκτησία του ραδιοφωνικού σταθμού «Ελλάδα» 94,3 στο αίτημα για μεταβίβαση της πλειοψηφίας των μετοχών του αυτοδιαχειριζόμενου σταθμού στον Δήμο Τσαπαλιάρη και την Ελένη Μίγκου, η οποία έγινε το 2019. Πρόκειται για το ραδιόφωνο που μέχρι πρότινος αποτελούσε τη «φωνή» του Γιώργου Τράγκα στα ερτζιανά και έχει πολυδιαφημιστεί από τα Μέσα του Ιωάννη Φιλιππάκη.

 

Το ΕΣΡ διαπίστωσε ότι στον «Ελλάδα» 94,3 «μειώθηκε ο αριθμός των εργαζομένων-εταίρων περισσότερο από το ήμισυ των αρχικώς εργαζομένων, μεταβιβάστηκε και περιήλθε σε μη αρχικώς εργαζόμενους η πλειοψηφία των εταιρικών μεριδίων του λειτουργούντος τον ραδιοφωνικό σταθμό φορέως και ανατέθηκε η λειτουργία του σταθμού σε πρόσωπο που δεν περιλαμβάνεται στους αρχικώς εργαζόμενους».

 

Σύμφωνα με την απόφαση, τα προαναφερθέντα πρόσωπα κατέλαβαν τα 2/3 των μετοχών της Ράδιο Αττικής Πρώτο Πλάνο ΙΚΕ, που λειτουργεί τον «Ελλάδα» 94,3 και συστάθηκε από τους εργαζομένους του πρώην «Ξένιου», με την Ελένη Μίγκου να είναι στον ρόλο της διαχειρίστριας. Το ΕΣΡ ζήτησε μέχρι τις 31 Μαΐου να έχει επέλθει η
σχετική συμμόρφωση.