ΕΡΤ: Διαγωνισμός για τη διαφημιστική προβολή (pics)

Η Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. προκηρύσσει διαγωνισμό, με αντικείμενο την προμήθεια η προμήθεια υπηρεσιών διαφημιστικής προβολής της ΕΡΤ Α.Ε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (Fb, Instagram) και στην πλατφόρμα YouTube

 

Στην διακύρηξη σημειώνεται πως η ΕΡΤ προκηρύσσει τον διαγωνισμό για την προμήθεια υπηρεσιών διαφημιστικής προβολής στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (Fb, Instagram) και στην πλατφόρμα YouTube με στόχο τη βέλτιστη προώθηση του νέου προγράμματος της ΕΡΤ (μυθοπλασία, ψυχαγωγικές εκπομπές κ.α.) «Για την κάλυψη των επικοινωνιακών αναγκών της ΕΡΤ και την προώθηση του νέου προγράμματος της, κρίνεταια παραίτητη η διαμόρφωση και υλοποίηση ενός πλάνου διαφημιστικής επικοινωνίας, το οποίο θα λάβει υπόψη του την ανάγκη της ΕΡΤ να αλλάξει την εικόνα της γενικότερα αλλά και να διευρύνει τακοινά στα οποία απευθύνεται,στοχεύοντας και σε νεανικότερα κοινά» αναφέρεται χαρακτηριστικά

 

Η συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 40.000,00 € πλέον αναλογούντος ΦΠΑ, η οποία βαρύνει τον προϋπολογισμό της ΕΡΤ Α.Ε για τα έτος 2020.

 

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στις 13/11/20 ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 μ.μ. στα γραφεία της ΕΡΤ Α.Ε. στην Αγία Παρασκευή, Λεωφ. Μεσογείων αρ. 432 (Κτίριο Γ – 1ος όροφος – Δ/νση Προμηθειών & Διαχείρισης, Αίθουσα Συσκέψεων).

 

 

 

πηγή:advertising.gr