«Καρατομεί» αντιδήμαρχο επειδή δεν τον στήριξε στην ΠΕΔ