Πρόστιμο 50.000 ευρώ σε υποψήφιο περιφερειάρχη για τρία πανό