Διαθέσιμο και στην Ελλάδα το YouTube Music

Διαθέσιμη θα είναι και στην Ελλάδα η υπηρεσία YouTube Music. Οι ενδιαφερόμενοι για τη μουσική υπηρεσία θα έχουν δωρεάν πρόσβαση στη νέα έκδοσή της, η οποία θα υποστηρίζεται και από διαφημίσεις. Θα υπάρχει όμως και η δυνατότητα για την πρόσβαση στο YouTube Music Premium, έναντι συνδρομής 6,99 ευρώ τον μήνα, χωρίς διαφημίσεις, με την παράλληλη χρήση και άλλων εφαρμογών.