Κουρεύει οφειλές 24,7 εκατ. προς τους προμηθευτές της η Forthnet

Μετά το «κούρεμα» των τραπεζικού δανεισμού, ξεκίνησε και το «κούρεμα» των υποχρεώσεων της η Forthnet προς τους προμηθευτές. Σύμφωνα με τις οικονομικές καταστάσεις του 2020, η διοίκηση της εταιρείας «κούρεψε» παλιές και ληξιπρόθεσμες οφειλές προμηθευτή ύψους 24,7 εκατ. ευρώ. Το «κούρεμα» αυτό, σύμφωνα με την εταιρεία, βελτίωσε τόσο τα έσοδα όσο και τα λειτουργικά κέρδη της περασμένης οικονομικής χρήσης του ομίλου Forthnet.

 

Ειδικότερα, σύμφωνα με τις οικονομικές καταστάσεις του 2020 τα έσοδα του ομίλου Forthnet βελτιώθηκαν πέρυσι κατά 13,6 εκατ. ευρώ (αύξηση 5,1%) φτάνοντας στα 276,4 εκατ. ευρώ. Τα λειτουργικά κέρδη (EBITDA) βελτιώθηκαν κατά 18,5 εκατ. ευρώ (αύξηση 49,8%) φτάνοντας τα 55,6 εκατ. ευρώ. Τέλος τα καθαρά αποτέλεσμα μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας, διαμορφώθηκαν σε ζημίες 1,3 εκατ. ευρώ, έναντι ζημιών ύψους 28,5 εκατ. ευρώ το 2019.

 

Διαβάστε περισσότερα στο powergame.gr.