ΕΠΟ: Διαγωνισμός για τα τηλεοπτικά δικαιώματα του Κυπέλλου Ελλάδος

Η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία (Ε.Π.Ο.), κάθε ενδιαφερόμενο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, που διαθέτει νομίμως λειτουργούντα σταθμό παροχής τηλεοπτικών υπηρεσιών (τηλεοπτικό σταθμό), να συμμετάσχει σε εκδήλωση ενδιαφέροντος, για την απόκτηση της άδειας της αποκλειστικής εκμετάλλευσης, εντός της Ελληνικής Επικράτειας, των τηλεοπτικών δικαιωμάτων, των αγώνων Κυπέλλου Ελλάδος Επαγγελματιών συμπεριλαμβανομένου και του τελικού, της αγωνιστικής περιόδου 2020-2021.

 

Η Ε.Π.Ο. καλεί όσους ενδιαφέρονται και έχουν τα προσόντα που αναφέρονται στην παρούα πρόσκληση να υποβάλλουν τις προσφορές τους μέχρι την Παρασκευή 06 Νοεμβρίου 2020 και ώρα 14:00.