Ξεκινούν τα «Φοιτητιβίσματα 2020»

Ξεκινά αυτή την Κυριακή 18 Οκτωβρίου 10.30-11.00 η μετάδοση της φετινής συγκομιδής των 15λεπτων φοιτητικών ντοκιμαντέρ που παράγονται στο πλαίσιο του διαπανεπιστημιακού προγράμματος ΔΙΑΠΛΑΣΙΣ .

 

Φέτος συμμετείχαν στο πρόγραμμα 35 φοιτητές και φοιτήτριες και συνέβαλαν εθελοντικά 19 σύνδεσμοι καθηγητές από 14 Τμήματα Κινηματογράφου, Οπτικοακουστικών Σπουδών & Επι­κοινωνίας, Γραφιστικής, Μουσικών και Θεατρικών Σπουδών, Αρχιτεκτονικής και Αρχειονομί­ας, από 8 Ελληνικά Πανεπιστήμια.

 

Οι φοιτητές και φοιτήτριες συγκροτούν ομάδες εργασίας, με κέντρα την Αθήνα και τη Θεσ­σαλονίκη, αλλά και την Μυτιλήνη, την Κέρκυρα, τον Βόλο, τη Σύρο και το Ναύπλιο, παρακο­λουθούν τηλε-σεμινάρια, που προσφέρουν οι σύνδεσμοι καθηγητές σε πλατφόρμα του Πανεπι­στημίου Αιγαίου, και λειτουργώντας συνεργατικά, ερευνούν, προτείνουν, επιλέγουν, κινηματο­γραφούν, επεξεργάζονται (εικόνα, ήχο, μουσική, γραφικά) και τελικά υπογράφουν τη σειρά ντο­κιμαντέρ «Φοιτητιβίσματα».

 

Το πρόγραμμα ΔΙΑΠΛΑΣΙΣ που ξεκίνησε το 2018 με πρωτοβουλία του καναλιού και με πα­ραγωγή 29 ντοκιμαντέρ, και συνεχίστηκε το 2019 με 40 ταινίες, εξελίσσεται σε πολύτιμο θεσμό για τη φοιτητική οπτικοακουστική δημιουργία. Οι φοιτητές επιλέγονται με ευθύνη των Τμημά­των και επιδοτούνται από τη Βουλή στο πλαίσιο εξάμηνης πρακτικής άσκησης.

 

Ο τεχνικός εξοπλισμός παρέχεται από τα Πανεπιστήμια, ενώ συντονιστικό ρόλο στην παρα­γωγή και την αποπεράτωση (post production) των ταινιών έχει το Εργαστήριο Οπτικοακουστι­κών Μέσων του Τμήματος Επικοινωνίας & ΜΜΕ του ΕΚΠΑ.

 

Οι πρώτες δύο ταινίες του φετινού προγράμματος είναι:

 

– Καθρέφτες – Μάρω Κουρή. Αναφέρεται στη ζωή και τα ταξίδια της φωτογράφου Μά­ρως Κουρή, με παράλληλες εικονικές αφηγήσεις από το φωτογραφικό υλικό της και το πολύ­βουο κέντρο της Αθήνας.

 

Έρευνα-Σενάριο-Σκηνοθεσία:

 

Μαριάνθη Ευθυμίου, Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας (Βόλος).

 

Γιάννης-Παναγιώτης Σακελλαράκης, Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας & Επικοινωνί­ας, Πανεπιστήμιο Αιγαίου.

 

– Ταξίδι στο Άγνωστο. Αναφέρεται στο ρόλο της τέχνης στα καθημερινά προβλήματα και ερωτήματα με στόχο την ανακάλυψη του εσώτερου εαυτού μας και την καλυτέρευση της ανθρώπινης ψυχής.

 

Έρευνα-Σενάριο-Σκηνοθεσία:

 

Δήμητρα Δελφή και Γιάννης Σαλαφουντίδης, Τμήμα Τεχνών Ήχου & Εικόνας, Ιόνιο Πανεπιστήμιο (Κέρκυρα)

 

Δείτε το trailer του προγράμματος: https://www.youtube.com/watch?v=AGso0KHizoE&list=PLlLw1tG9H3CWx48L-B9sgtNGPRKSwYZKb&index=13&ab_channel=HellenicParliamentTV

 

Φοιτητιβίσματα

 

Από αυτή την Κυριακή 18 Οκτωβρίου και κάθε Κυριακή 10.30-11.00 στον Τηλεοπτικό Σταθμό της Βουλής των Ελλήνων