Έρευνα μελέτης και ακροματικότητας για τα ραδιόφωνα της ΕΡΤ (έγγραφο)

Με απόφαση του Δ.Σ της ΕΡΤ, αποφασίσθηκε να συνεχιστεί η έρευνα μελέτης και ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της ΕΡΤ Α.Ε.

 

 

Συγκεκριμένα, προβλέπεται πως οι εταιρείες ΑΕΜΑΡ,η MRB και η Global Link Μονοπρόσωπη ΕΠΕ, ανέλαβαν την μελέτη και έρευνα της ακροαματικότητας των 5 ραδιοφωνικών σταθμών της ΕΡΤ, του “Πρώτου Προγράμματος”, του “Δεύτερου Προγράμματος”, του “Τρίτου Προγράμματος” η “ΕΡΑ ΣΠΟΡ” και το “Kosmos 93,6”.

 

 

Η διάρκεια της έρευνας θα είναι από 01/1/2020 – 31/12/2020  και το κόστος θα ανέλθει στο ποσό των  63.266,60 ευρώ.

 

 

Αντίστοιχα, ανανεώθηκε και η συμφωνία με το Πάντειο Πανεπιστήμιο το οποίο λειτουργεί ως τεχνικός σύμβουλος για την έρευνα ακροαματικότητας για την περίοδο από 01/1/2020 -31/12/2020