Μεγαλύτερος οφειλέτης στην “Εστία Εκδοτική”, η “Εφημερίς Εστία Α.Ε.”

Δεν έχουν τέλος οι αποκαλύψεις για τις μεθοδεύσεις Φιλιππάκη προκειμένου να επιτύχει την υπαγωγή εταιρειών του στη διαδικασία του εξωδικαστικού συμβιβασμού.

 

Στόχος του εκδότη, ο οποίος κατέχει και τη θέση του γενικού γραμματέα της Ενωσης Ιδιοκτητών Ημερησίων Εφημερίδων -ενός νομικού προσώπου που δεν αντιπροσωπεύει ούτε το 20% των εκδοτών- και ο οποίος ταυτόχρονα εμφανίζεται ως διαπρύσιος κήρυκας της νομιμότητας στον χώρο των ΜΜΕ, ήταν να μπει σε καθεστώς προστασίας από πιστωτές και ενδεχομένως να «κουρέψει» τα χρέη του, αλλά και να διασφαλίσει ότι δεν θα κινηθούν νομικές διαδικασίες από το Δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία. Συνολικά, το ποσό των υποχρεώσεών του αγγίζει το ποσό των 16 εκατομμυρίων ευρώ!

 

Ο λόγος για την εταιρεία «Εστία Επενδυτική ΜΜΕ Α.Ε.» (την εταιρεία, δηλαδή, που εκδίδει πλέον τις εφημερίδες «Δημοκρατία» και «Espresso» και μετά το… λουκέτο της «Δημοκρατικός Τύπος Α.Ε.»), η οποία είχε εκδώσει προ μερικών ημερών ανακοίνωση, τονίζοντας ότι απέκτησε τη συναίνεση της συντριπτικής πλειοψηφίας των πιστωτών της με ποσοστό 92,5%, τους οποίους μάλιστα και ευχαριστούσε!

 

Οπως όμως αποκαλύπτει σήμερα η στήλη, ο κ. Φιλιππάκης -ο οποίος έχει ιδιαίτερη έφεση στη δημιουργική λογιστική- εμφανίζει ως βασικό του πιστωτή μια συνδεδεμένη εταιρεία, η οποία δεν είναι άλλη από την «Εφημερίς Εστία Ανώνυμη Εκδοτική Εταιρεία». Πρόκειται για την εταιρεία που εκδίδει την εφημερίδα «Εστία», όπου ο κ. Ι. Φιλιππάκης είναι πρόεδρος του Δ.Σ. και ο κ. Νικ. Χαβούτης διευθύνων σύμβουλος και η οποία εμφανίζεται στη λίστα των πιστωτών και μάλιστα στην πρώτη θέση με ποσό 3.949.872,93 ευρώ!

 

Σε απλά ελληνικά, η «Εστία Επενδυτική ΜΜΕ Α.Ε.», με πρόεδρο τον κ. Φιλιππάκη και διευθύνοντα σύμβουλο τον κ. Χαβούτη, υπέβαλε αίτηση υπαγωγής στον εξωδικαστικό με πιστωτή συνδεδεμένη εταιρεία, στην οποία τα δύο φυσικά πρόσωπα έχουν ακριβώς την ίδια ιδιότητα! Το ενδιαφέρον είναι ότι το ποσό που εμφανίζεται να έχει ως απαίτηση η συνδεδεμένη αυτή εταιρεία από την «Εστία Επενδυτική» -η οποία βάσει νόμου πρέπει να εξαιρεθεί- αγγίζει το 50% του συνόλου των πιστωτών που έχουν υπαχθεί στη λίστα και ως εκ τούτου η ίδια η υπαγωγή στον εξωδικαστικό καθίσταται αν μη τι άλλο προβληματική.

 

Το πιο ενδιαφέρον όμως -και αυτό είναι κάτι που πρέπει οπωσδήποτε να ψάξει η ΑΑΔΕ- είναι το πώς γεννήθηκαν αυτές οι απαιτήσεις. Δηλαδή, πώς γίνεται η «Εστία Επενδυτική» (η οποία έχει δραστηριότητα λίγων μόλις μηνών) να χρωστάει στην εταιρεία που εκδίδει την εφημερίδα «Εστία», ένα έντυπο με πολύ χαμηλές πωλήσεις, ένα ποσό της τάξης των 4 εκατομμυρίων ευρώ;

 

Οι ισολογισµοί, οι «διαγραφές» των εταιρειών και ο έλεγχος

 

Ισως η απάντηση να βρίσκεται στη δημιουργική λογιστική, με βάση την οποία έγινε η συγχώνευση της «Δημοκρατικός Τύπος» από την «Εστία Επενδυτική». Η διαγραφή της πρώτης εταιρείας εμφανίζεται να έχει καταχωριστεί στις 27/12/2018 και τα τότε ίδια κεφάλαια της εταιρείας, 2,1 εκατ. ευρώ, απεικονίζονται αυξημένα κατά 5,9 εκατομμύρια ευρώ (κατ’ ουσία, δηλαδή, τα ίδια κεφάλαια εμφανίζονταν αρνητικά κατά 3,8 εκατομμύρια ευρώ).

 

Στη σχετική έκθεση, που συνέταξαν οι δύο ορκωτοί, εμφανίζεται αναπροσαρμογή κατά 9,95 εκατομμύρια ευρώ της συνολικής αξίας των εμπορικών σημάτων των εφημερίδων, περιοδικών ιδιοκτησίας της «Δημοκρατικός Τύπος» (εφημερίδες «Δημοκρατία» – «Espresso» – «Εστία», «Ορθόδοξη Αλήθεια» – «Εργασία» και 3 περιοδικά). Με απλά λόγια, αυξάνοντας λογιστικά την αξία των εμπορικών σημάτων και χωρίς να εισρεύσουν νέα κεφάλαια στην εταιρεία, τα ίδια κεφάλαια της «Δημοκρατικός Τύπος» διαμορφώθηκαν σε θετικά 5,8 εκατομμύρια και κατ’ ουσία αποτέλεσαν το μετοχικό κεφάλαιο των δύο συγχωνευθεισών εταιρειών, μιας και η καθαρή θέση της «Εστία Επενδυτική» ανερχόταν σε μόλις 10.000 ευρώ!

 

Είναι προφανές ότι κατόπιν των ανωτέρω οφείλουν τα υπουργεία Ανάπτυξης και Επικρατείας να εξετάσουν το νομότυπο της διαδικασίας συγχώνευσης των δύο εταιρειών, αλλά και οι αρμόδιες φορολογικές Αρχές να ελέγξουν τη διαδικασία με την οποία έγινε η αναπροσαρμογή των αξιών, αλλά και τις οφειλές από τη μία εταιρεία του κ. Φιλιππάκη στην άλλη.

 

Το ρεπορτάζ συνεχίζεται…