Έξτρα αρμοδιότητες για τον Γαµπρίτσο

Στον προσδιορισμό των αρμοδιοτήτων του διευθύνοντος συμβούλου της ΕΡΤ Γιώργου Γαμπρίτσου και των στελεχών της προχώρησε το νέο Δ.Σ. της εταιρείας. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα πρακτικά, ο διευθύνων σύμβουλος καθίσταται πλέον απόλυτος άρχων στο διοικητικό και λειτουργικό κομμάτι, αφού με τις ευλογίες του Μεγάρου Μαξίμου θα έχει «επιπλέον των αρμοδιοτήτων που αναφέρονται στον ιδρυτικό νόμο και το καταστατικό της εταιρείας» τη δυνατότητα να «διορίζει δικηγόρους και άλλους πληρεξουσίους για την εκπροσώπηση της εταιρείας ενώπιον δικαστηρίου ή εξωδίκως, δίδοντας τις σχετικές εντολές για τη διενέργεια οποιασδήποτε διαδικαστικής πράξης».

 

 

Παράλληλα, «εξουσιοδοτείται για την υπογραφή ενός γενικού δικαστικού πληρεξουσίου προς τους έμμισθους δικηγόρους της ΕΡΤ Α.Ε.», ενώ «συγκροτεί την οικονομοτεχνική επιτροπή, καθώς και τις επιτροπές αξιολόγησης, παραλαβής συμβάσεων προμηθειών, υπηρεσιών, εκτέλεσης έργων και μελετών της εταιρείας», «διενεργεί κάθε πράξη τρέχουσας διαχείρισης της εταιρείας» κ.ά. Την ίδια ώρα, και μετά τον διορισμό του Φώτη Καφαράκη, ως γενικού διευθυντή ενημέρωσης, θα ακολουθήσουν οι επιλογές για την αρχισυνταξία του δελτίου ειδήσεων, καθώς και των ενημερωτικών εκπομπών, για τις οποίες -όπως έγραφε εξαρχής η στήλη- θα προκριθούν περιπτώσεις από το μόνιμο προσωπικό της κρατικής τηλεόρασης