Κουρτάκης: Νέα ερωτήματα για την αντιπρόεδρο της Ανταγωνισμού

Από την απάντηση (που δημοσιεύουμε στις σελίδες 18-19) της Προέδρου της Επιτροπής Ανταγωνισμού Βασιλικλής Θάνου ενημερωθήκαμε ότι η κα Νάκου έχει συμμετάσχει όχι σε μία, αλλά σε πλείστες υποθέσεις ΜΜΕ, ενώ μέχρι και την προηγούμενη μέρα της τοποθέτησής της στην Επιτροπή Ανταγωνισμού ασκούσε χρέη συμβούλου του Νίκου Παππά ο οποίος ήταν ο αρμόδιος υπουργός για τα ΜΜΕ. Ωστόσο από την απάντηση της κυρίας Θάνου ανακύπτουν (και) τα ακόλουθα ερωτήματα:

1. Μπορεί το ζήτημα του εν λόγω ασυμβιβάστου να τεθεί οποιαδήποτε στιγμή από οποιαδήποτε εταιρία ΜΜΕ, είτε στην Επιτροπή είτε στα δικαστήρια, και έτσι να ακυρωθούν οι αποφάσεις;

2. Δεν όφειλε η κα Νάκου να θέσει η ίδια το ζήτημα στην Επιτροπή, για το ασυμβίβαστο λόγω των δυο διαδοχικών ιδιοτήτων της, και να ζητήσει να απέχει από τις υποθέσεις αυτές, διασφαλίζοντας έτσι και το κύρος της επιτροπής αλλά και της ίδιας;

3. Η μη αποχή της από υποθέσεις ΜΜΕ, παρα την προηγούμενη ενασχόληση της στο πολιτικό γραφείο του Νίκου Παππα, δεν θιγούν την εμπιστοσύνη του πολίτη στα όργανα της Πολιτείας και στο ρόλο που αυτά επιτελούν;

4. Διαπιστωνουμε σε αποφάσεις που επικαλείται η κα Πρόεδρος (όσες τουλάχιστον βρήκαμε δημοσιευμένες) ότι κάποια μέλη της Επιτροπής δεν συμμετέχουν  λόγωκωλύμματος. Για ποιους λόγους;