Connect with us

Hi, what are you looking for?

MediaNews

Ποια είναι η θέση των ελληνικών ΜμΕ στην ψηφιακή Ευρώπη

Η Λευκή Βίβλος ‘Η Ανάπτυξη των Μικρών Επιχειρήσεων στην Ευρώπη’ (“Small Business Growth in Europe”) περιλαμβάνει ανάλυση του δείγματος συνόλου δεδομένων αποτελούμενου από 157.636 μικρές επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν την PayPal, προκειμένου να δέχονται ψηφιακές πληρωμές ανάμεσα στα 28 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα αποτελέσματα της έρευνας καταδεικνύουν ότι όπου και να εδρεύει μια επιχείρηση, αναπτύσσεται με τον ίδιο ρυθμό, χάρη στην ψηφιακή οικονομία, τις ευκαιρίες εξαγωγών και τις online λύσεις πληρωμών. Τα στοιχεία της Λευκής Βίβλου δείχνουν ότι οι εξωστρεφείς επιχειρήσεις από την Ε.Ε. που κάνουν χρήση PayPal και εδρεύουν σε αστικά κέντρα αναπτύχθηκαν με ιδιαίτερα παρόμοιους ρυθμούς (14%) σε σχέση με εκείνες που βρίσκονται σε περιοχές της επαρχίας (12%). Άραγε οι επιχειρηματίες αξιοποιούν ανάλογα τις διαθέσιμες ευκαιρίες εξέλιξης;

Στην Ελλάδα, μόλις το 11% των μικρομεσαίων επιχειρήσεων εκμεταλλεύεται τα οφέλη των ευκαιριών που ενέχει η διαδικτυακή πώληση προϊόντων και υπηρεσιών – το ποσοστό αυτό είναι χαμηλότερο από τον μέσο όρο της Ε.Ε. που κυμαίνεται στο 17%. Παράλληλα, το διασυνοριακό εμπόριο αναμένεται να αυξηθεί κατά 27% ετησίως, αγγίζοντας το 1 τρισεκατομμύριο δολάρια έως το 2020.

Μητρόπολη ή επαρχία – η επιχείρησή σας μπορεί να λειτουργήσει όπου και να βρίσκεται

Η ανάπτυξη του ηλεκτρονικού εμπορίου παρέχει περισσότερες ευκαιρίες επέκτασης στους επιχειρηματίες, τόσο εντός της Ε.Ε. όσο και διεθνώς. Και όσοι μάλιστα αποφασίζουν να τις εκμεταλλευτούν δεόντως, επιβραβεύονται αναλόγως. Η ανάλυση δείχνει ότι οι εξαγωγείς που κάνουν χρήση PayPal αυξάνονται με ταχύτερο ρυθμό (14,3%), σε σύγκριση με τις παραδοσιακές offline επιχειρήσεις (2%) στην Ευρώπη. Οι επιτυχείς δραστηριότητες των μικρομεσαίων επιχειρήσεων είναι σημαντικές για την οικονομία – σύμφωνα με τις πηγές της Λευκής Βίβλου, τόσο στην Ελλάδα όσο και την Ε.Ε. οι ΜμΕ αντιπροσωπεύουν το 99% του συνόλου των επιχειρήσεων.

Εντούτοις, οι ευρωπαϊκές ΜμΕ απασχολούν τα δύο τρίτα του ανθρώπινου δυναμικού. Τα τελευταία πέντε χρόνια οι ευρωπαϊκές ΜμΕ ευθύνονται για τη δημιουργία περίπου του 85% των νέων θέσεων εργασίας.

Η παγκόσμια επέκταση αποτελεί επιθυμία και στόχο για κάθε επιχειρηματία, εφόσον διατίθεται να επωφεληθεί των διαθέσιμων online ευκαιριών και εργαλείων. Για παράδειγμα, οι ελληνικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις αναπτύσσονται διαρκώς και βρίσκουν συνέχεια νέους τρόπους για να κάνουν τη διαφορά εκτός συνόρων. Σύμφωνα με εσωτερικά στοιχεία της PayPal, άγγιξαν έναν συνολικό όγκο πληρωμών της τάξης του 36,3% εκτός Ε.Ε., ποσοστό που κατατάσσει τις ελληνικές ΜμΕ στην 6η θέση ανάμεσα στις ευρωπαϊκές χώρες της εν λόγω ανάλυσης – πάνω από τη Γαλλία (36,20%) ή τη Γερμανία (34,40%), εντούτοις έχουν ακόμα πολύ δρόμο μπροστά τους, σε περίπτωση που προτίθενται να φτάσουν τις 3 κορυφαίες χώρες, όσον αφορά τις εξαγωγές εκτός Ε.Ε.: Ηνωμένο Βασίλειο (59%), Νορβηγία (57,1%) ή Τσεχική Δημοκρατία (53%).

«Οι μικρές επιχειρήσεις αποτελούσαν ανέκαθεν την καρδιά και τον μοχλό ανάπτυξης και της ελληνικής και της ευρωπαϊκής οικονομίας. Οι ΜμΕ συνθέτουν την ίδια τη ραχοκοκαλιά της ανάπτυξης εντός της Ε.Ε., συνεισφέρουν στο 57% της προστιθέμενης αξίας στην Ε.Ε. συνολικά και τα κράτη-μέλη της Ε.Ε. με την υψηλότερη συχνότητα ίδρυσης ΜμΕ, βιώνουν και μεγαλύτερη οικονομική ανάπτυξη», σχολιάζει ο Marcin Glogowski, General Manager της PayPal για την Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη. «Ταυτόχρονα, οι εταιρείες αυτού του μεγέθους στην Ελλάδα αντιστοιχούν στο 64% της προστιθέμενης αξίας και του 85% της απασχόλησης στην εμπορική μη χρηματοοικονομική οικονομία της ΕλλάδαςΩστόσο, οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις εξακολουθούν συστηματικά να αδικούνται από το παραδοσιακό οικονομικό σύστημα. Στην PayPal αναγνωρίζουμε εξ αρχής τη σημασία και την αξία τους και ως εκ τούτου επενδύουμε στη διαρκή εξέλιξη νέων εργαλείων και πλεονεκτημάτων που στοχεύουν στην υποστήριξη της ανάπτυξής τους. Χάρη στην εισαγωγή νέων εργαλείων και καίριων λειτουργικών χαρακτηριστικών, κατορθώσαμε έτσι να εξυπηρετούμε πάνω από 20 εκατομμύρια επιχειρήσεις παγκοσμίως».

Οι μικροεπιχειρήσεις ωθούν την μακροοικονομία

Το Διαδίκτυο παρέχει τη δυνατότητα σε ΜμΕ όλων των μεγεθών να αποκτήσουν πρόσβαση σε πάνω από 4,1 δισεκατομμύρια πελάτες σε κάθε γωνιά του πλανήτη. Οι ΜμΕ που δραστηριοποιούνται ενεργά σε διεθνές επίπεδο εντός της Ε.Ε. αναπτύσσονται με την διπλάσια τουλάχιστον ταχύτητα σε σχέση με εκείνες που περιορίζονται σε πωλήσεις αποκλειστικά και μόνο στην εγχώρια αγορά.

«Σε μια εποχή ταχείας διασύνδεσης, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις διαθέτουν πολλαπλές – εύκολα προσβάσιμες και άμεσα διαθέσιμες – ευκαιρίες, καθώς τα εργαλεία τεχνολογικής φύσης τις βοηθούν να προσεγγίσουν νέους πελάτες παγκοσμίως», δηλώνει ο Marcin Glogowski. «Η αξιοποίησή τους είναι καίριας σημασίας για να ανταπεξέλθει στις απαιτήσεις του αδιάκοπου αγώνα για νέες πωλήσεις. Μία μεσαία ελληνική εταιρεία αντίστοιχου μεγέθους διενεργεί πωλήσεις μέσω PayPal σε 17 αγορές του εξωτερικού, πράγματι ένας αρκετά μεγάλος αριθμός αναφορικά με τις χώρες της έρευνας – περισσότερες από το Ηνωμένο Βασίλειο (13 αγορές) ή τη Γερμανία (11 αγορές)».

Οι εταιρείες που κάνουν χρήση PayPal είναι πιο δραστήριες στο εξωτερικό από τις παραδοσιακές offline επιχειρήσεις. Οι επιχειρήσεις εντός Ε.Ε. που πραγματοποίησαν εξαγωγές με PayPal απέστειλαν περίπου τις μισές (41,4%) των διεθνών πωλήσεων σε κράτη εκτός Ε.Ε., ενώ το 58% των εξαγωγών τους καταλήγει σε κράτη-μέλη της Ε.Ε. Αντιθέτως, μόλις το 28% των παραδοσιακών εξαγωγέων από ΜμΕ στην Ε.Ε. εμπορεύονται σε μια ή παραπάνω χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Εσωτερικής Αγοράς. Τα στοιχεία αποδεικνύουν επίσης ότι παρατηρείται σημαντική ανάπτυξη στην περίπτωση των επιχειρήσεων της PayPal που συναλλάσσονται με χώρες εκτός Ε.Ε., σε σύγκριση με όσες δραστηριοποιούνται μόνο σε κράτη-μέλη της Ε.Ε. (15% και -10% αντίστοιχα). Σύμφωνα με εσωτερικά στοιχεία της PayPal, στην Ελλάδα το 63,7% των εξαγωγών από ΜμΕ αφορά την Ε.Ε., ενώ το 36,3% των διεθνών πωλήσεών τους καταλήγει σε χώρες εκτός Ε.Ε.

Η σχετική Λευκή Βίβλος είναι διαθέσιμη στα αγγλικά εδώ.

πηγή www.advertising.gr

Δείτε επίσης

MediaNews

Ποια τεχνικά προβλήματα έχουν προκύψει;

Reality

Αυτή αποτελεί και την 5η κατά σειρά αποβολή στο ριάλιτι επιβίωσης

Τηλεόραση

Για τη μεσημεριανή ζώνη καθημερινά ή την πρωινή του Σαββατοκύριακου