Connect with us

Hi, what are you looking for?

MediaNews

Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει απαντήσει ακόμη για την off shore της «Αυγής»

Η κομματική εφημερίδα «Αυγή» συχνά πυκνά  µιλά για ανίερες πολιτικο-επιχειρηµατικές συµµαχίες µε σκοπό να πληγεί η κυβέρνηση, χωρίς ωστόσο μέχρι στιγμης (και έχουν περάσει πολλά χρόνια) να διευκρινίζει ποιο φυσικό πρόσωπο κατέχει το πλειοψηφικό πακέτο της κυπριακής «Ατλας», αφού ο νόµος απαιτεί ονοµαστικοποίηση των µετοχών των κατόχων ΜΜΕ.

 

 

Καραμπινατη περίπτωση συναλλαγής µε εταιρείεςφαντάσµατα αφορά τη µετοχική σύνθεση του εκδοτικού φερέφωνου του ΣΥΡΙΖΑ, την εφηµερίδα «Η Αυγή». Οπως προκύπτει από το πόρισµα της εξεταστικής επιτροπής για τα δάνεια των κοµµάτων και των ΜΜΕ, την περίοδο 2013-2014 η εφηµερίδα πραγµατοποίησε αύξηση µετοχικού κεφαλαίου λόγω του οικονοµικού αδιεξόδου στο οποίο είχε περιέλθει. Μεταξύ αυτών που προσέφεραν τη στήριξή τους ήταν η Atlas Cyprus International Trust, αγοράζοντας 16.500 µετοχές αξίας 100.000 ευρώ.

 

 

Οι εκπρόσωποι του ΣΥΡΙΖΑ αρνήθηκαν να αποκαλύψουν ποια φυσικά πρόσωπα µετέχουν στην εταιρεία και ως εκ τούτου µια τέτοια αγορά τίτλων «συνιστά παράνοµη χρηµατοδότηση πολιτικού κόµµατος καθώς προέρχεται από το εξωτερικό και υπερβαίνει το επιτρεπόµενο ετήσιο όριο χρηµατοδότησης από ένα φυσικό ή νοµικό πρόσωπο». Στο ως άνω συµπέρασµα κατέληγε η Ν.∆. καθώς η «Αυγή» παραδέχεται ότι «πορεύεται ως οργανική συνιστώσα του µεγάλου λαϊκού δηµοκρατικού ρεύµατος του ΣΥΡΙΖΑ». Και αυτό διαπιστώνεται από πλήθος συµβάσεων χρηµατοδότησης του κυβερνώντος κόµµατος και της εφηµερίδας. Αλλωστε, σε ειδική έκθεσή της, το 2012, η Τράπεζα της Ελλάδος συσχετίζοντας την «Αυγή» µε τον ΣΥΡΙΖΑ εξέφραζε επιφυλάξεις για την ικανότητα του κόµµατος να αποπληρώσει τον δανεισµό του εξαιτίας των χρεών της «Αυγής».

 

 

Ειδικότερα, σύµφωνα µε τις θέσεις των βουλευτών της Ν.∆. που συµµετείχαν στην αρµόδια εξεταστική επιτροπή οι οποίες συµπεριελήφθησαν στο πόρισµα, «ο ΣΥΡΙΖΑ είναι το µοναδικό πολιτικό κόµµα που έχει άµεση σχέση και χρηµατοδοτείται από εξωχώριες –offshore– εταιρείες, µέσω της συµµετοχής τους στο µετοχολόγιο της “Αυγής” και συγκεκριµένα από την The Atlas Cyprus International Trust. Αποτέλεσµα αυτού είναι να µην είναι δυνατόν να αποκαλυφθεί το φυσικό πρόσωπο πίσω από αυτήν τη χρηµατοδότηση». Επισηµαίνεται, επίσης, ότι «η είσοδος του µετόχου The Atlas Cyprus International Trust στην “Αυγή” δεν ήταν αποτέλεσµα δηµόσιας προσφοράς, αλλά αποτέλεσµα επιλογής από το ∆.Σ. της “Αυγής”, σύµφωνα µε την Πρόσκληση της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου που δηµοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 8375 / 27.11.2013 / Τεύχος Α.Ε., ΕΠΕ, ΓΕΜΗ», ενώ τονίζεται ότι «µε τη συµµετοχή εξωχώριου –offshore– νοµικού προσώπου στο µετοχολόγιο της “Αυγής” δεν εξατοµικεύεται η σύνθεση αυτού µέχρι τελικού δικαιούχου σε επίπεδο φυσικού προσώπου, γεγονός που απαγορεύεται από το ισχύον νοµοθετικό πλαίσιο».

ΑΡΝΗΘΗΚΕ.

Στο ίδιο πόρισµα των «γαλάζιων» βουλευτών αναφέρεται ότι «ο ΣΥΡΙΖΑ έχει αρνηθεί να αποκαλύψει ποια είναι τα φυσικά πρόσωπα που κρύβονται πίσω από την εταιρεία αυτή, ποια είναι η προέλευση των χρηµάτων, και να δώσει οποιοδήποτε άλλο σχετικό στοιχείο, µολονότι η εταιρεία είναι βασικός µέτοχος» και προστίθεται: «Οπωσδήποτε, όµως, η συµµετοχή της εταιρείας αυτής στην αύξηση µετοχικού κεφαλαίου της “Αυγής” συνιστά παράνοµη χρηµατοδότηση πολιτικού κόµµατος, καθώς προέρχεται από το εξωτερικό και υπερβαίνει το επιτρεπόµενο ετήσιο όριο χρηµατοδότησης από ένα φυσικό ή νοµικό πρόσωπο. Από την τελευταία αυτή παρατήρηση εγείρεται αµέσως ζήτηµα µείζονος σηµασίας, δεδοµένου ότι, όπως αναµφίβολα αποδείχθηκε, συµµετέχει στο µετοχικό κεφάλαιο κοµµατικού εντύπου εξωχώριο νοµικό πρόσωπο, χωρίς να εξατοµικεύεται η σύνθεση αυτού µέχρι τελικού δικαιούχου (ultimate beneficial owner) σε επίπεδο φυσικού προσώπου».

 

 

Το γεγονός αυτό είχε τονιστεί και στις θέσεις του βουλευτή Γ. Μαυρωτά, που συµµετείχε στην εξεταστική. «Προκαλεί εύλογες απορίες για ποιον λόγο η διοίκηση της “Αυγής”, µέσω και του διευθύνοντος συµβούλου της, κ. Στούµπου, αρνείται να ενηµερώσει για τη µετοχική σύνθεση της Atlas Cyprus International Trust. Αυτό άλλωστε αναφέρεται στον ν.3414/2005 όπου για συµµετοχή ξένου κεφαλαίου (εντός ή εκτός της Ευρωπαϊκής Ενωσης) υπόκειται στις υποχρεώσεις περί ονοµαστικοποίησης των µετοχών µέχρι φυσικού προσώπου, προκειµένου να καταστεί εφικτός ο έλεγχος της συνδροµής των λόγων αποκλεισµού από τις διαγωνιστικές διαδικασίες ή τις διαδικασίες ανάθεσης σύµφωνα µε τις Οδηγίες περί συντονισµού των διαδικασιών σύναψης δηµοσίων συµβάσεων, υπηρεσιών, συµβάσεων δηµοσίων προµηθειών και συµβάσεων δηµοσίων έργων, όπως εκάστοτε ισχύουν.

 

 

Η ονοµαστικοποίηση των µετοχών δηλαδή είναι υποχρεωτική ανεξάρτητα αν η εταιρεία συµµετέχει ή όχι σε δηµόσιες συµβάσεις, προκειµένου να γίνεται ο έλεγχος εάν και εφόσον συµµετέχει σε δηµόσιες συµβάσεις», ανέφερε ο κ. Μαυρωτάς. ΔΕΝ ΒΡΕΘΗΚΕ. Τον Οκτώβριο του 2016, στην προσπάθειά του να συµµαζέψει τα ασυµµάζευτα, ο πρωθυπουργός έλεγε στη Βουλή ότι η Atlas Cyprus «είναι νοµιµότατη, µε έδρα την Κύπρο» και «µαζί µε άλλες εταιρείες ανήκει σε γκρουπ µε τον γενικό τίτλο “Καταπιστευµατική”». Καλούσε δε τον Κ. Μητσοτάκη και τα λοιπά κόµµατα της αντιπολίτευσης να ψάξουν όλα τα στοιχεία της, τα οποία φυσικά ο ίδιος ουδέποτε προσκόµισε στη Βουλή, ενώ κατά τον έλεγχο στα κυπριακά µητρώα δεν βρέθηκε τέτοια «καταπιστευµατική» εταιρεία.

 

 

Ο… εντιµότατος φίλος τους

ΤΟΝ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟ του 2013, όταν ο ΣΥΡΙΖΑ επετίθετο κατά πάντων καταγγέλλοντας «συστηµικά ΜΜΕ» και σχέσεις διαπλοκής επιχειρηµατιών µε το Μέγαρο Μαξίµου, η «Κυριακάτικη Αυγή» κυκλοφόρησε µε πρωτοσέλιδο τίτλο «Οι εντιµότατοι φίλοι του κ. Σαµαρά» και υπότιτλο «Αλλοι φιγουράρουν στη λίστα Λαγκάρντ, άλλοι έχουν ανοικτούς λογαριασµούς µε το Σ∆ΟΕ, άλλοι επιδιώκουν δωράκια από τις αποκρατικοποιήσεις. Ολοι τους στρατεύονται στο πολιτικό σχέδιο Σαµαρά για τη Νέα Ευρωπαϊκή Παράταξη».

 

 

Μεταξύ άλλων, αναφερόταν και στον τότε ιδιοκτήτη του τηλεοπτικού σταθµού «Ε», Φίλιππο Βρυώνη, ο οποίος είχε συνοδεύσει τον πρωθυπουργό σε ένα ταξίδι στο Κατάρ. Τον Σεπτέµβριο του 2014 η «Αυγή» έγραφε: «Το “Ε” είναι ο πρώην “902 TV”, που πουλήθηκε από την ηγεσία του ΚΚΕ -αντί 3,7 εκατοµµυρίων, παρακαλώστην κυπριακή offshore Α. Horizon Media LTD, µε µοναδικό µέτοχο τη Nalotia Venture LTD, των Βρετανικών Παρθένων Νήσων. Ιδιοκτήτης της offshore είναι ο Αραβας Dr Hamvi, πραγµατικός ιδιοκτήτης του καναλιού, ωστόσο, είναι ο Βρυώνης, που έχει και το “Extra”. Ο Φίλιππος Βρυώνης, ο στενός πολιτικός φίλος του Αντώνη Σαµαρά, που τον είχε πάρει µαζί του στο Κατάρ, παρ’ όλο που ο εν λόγω χρωστούσε αρκετά εκατοµµύρια ευρώ στο ελληνικό ∆ηµόσιο. Για 3,7 εκατοµµύρια ευρώ η συχνότητα του 902 κατάντησε ένα δεξιό κουτσοµπολοκάναλο.

 

 

Εγινε το κανάλι του Αντώνη και του Τρύφωνα Σαµαρά… Κατάντησε δεξιό κουτσοµπολοκάναλο η συχνότητα που είχε παραχωρηθεί δωρεάν από το ∆ηµόσιο στο ΚΚΕ για να προβάλλει τις απόψεις ενός κοµµουνιστικού κόµµατος και όχι για να µοστράρει το εγχώριο και διεθνές κατιναριό».

 

 

Τέσσερα χρόνια µετά, τον Αύγουστο του 2017, ο κ. Βρυώνης µεταβιβάζει τον σταθµό στον Ιβάν Σαββίδη και το deal εκθειάζεται από την εφηµερίδα, καθώς για την επίτευξή του απαιτήθηκε η µεσολάβηση του Μεγάρου Μαξίµου µε σκοπό να γίνει «καναλάρχης ο Αλέξης Τσίπρας». Ο διαπλεκόµενος του 2013 έγινε κυβερνητικός συνδαιτυµόνας το 2017.

Δείτε επίσης

MediaNews

Ποια τεχνικά προβλήματα έχουν προκύψει;

Reality

Αυτή αποτελεί και την 5η κατά σειρά αποβολή στο ριάλιτι επιβίωσης

Τηλεόραση

Για τη μεσημεριανή ζώνη καθημερινά ή την πρωινή του Σαββατοκύριακου