ΕΡΤ: Διαγωνισμός για τον διαφημιστικό χρόνο της Eurovision

Η ΕΡΤ προσκάλεσε κάθε ενδιαφερόμενο ημεδαπό ή αλλοδαπό φυσικό ή νομικό πρόσωπο-Διαφημιστική Εταιρεία/Διαφημιστή) να καταθέσει προτάσεις και να υποβάλει προσφορές για την εμπορική εκμετάλλευση/αξιοποίηση του Συνόλου του Διαφημιστικού Χρόνου του 65ου Διαγωνισμού Τραγουδιού Eurovision 2021, με ελάχιστη τιμή εκκίνησης το ποσό των 95.860 ευρώ.

Οι προσφορές θα υποβληθούν ηλεκτρονικά στο email: [email protected]

Η προθεσμία για την ηλεκτρονική υποβολή των προσφορών λήγει στις 05.05.21 ημέρα Τετάρτη και ώρα 12μμ.

 

πηγή: advertising.gr