Ολοκληρωμένες δράσεις επικοινωνίας 1 εκατ. ευρώ για το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 – 2020 προκηρύσσει διαγωνισμό για ολοκληρωμένο σχέδιο δράσεων επικοινωνίας του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (Π.Α.Α.) 2014 – 2020.

 

Το φυσικό αντικείμενο του έργου αφορά στην υλοποίηση ενός ολοκληρωμένου σχεδίου δράσεων επικοινωνίας του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (Π.Α.Α.) 2014 – 2020, που περιλαμβάνει τις κάτωθι τρεις (3) δράσεις με τα επιμέρους παραδοτέα:

 

Δράση 1: Συνδυασμένες ενέργειες προβολής και δημοσιότητας στα Μ.Μ.Ε. (τηλεόραση, ραδιόφωνο, έντυπα μέσα, εξωτερική διαφήμιση και διαδίκτυο):

— σχεδιασμός πλάνου μέσων για Μ.Μ.Ε. (media plan),

— διαφημιστική προβολή σε Μ.Μ.Ε. (τηλεόραση, ραδιόφωνο, έντυπα μέσα, εξωτερική διαφήμιση και διαδίκτυο).

Δράση 2: Δημιουργικός σχεδιασμός και παραγωγή έντυπου, οπτικοακουστικού και λοιπού προωθητικού υλικού:

— τρία (3) τηλεοπτικά spots διάρκειας 25-35 δευτερολέπτων,

— τρία (3) ραδιοφωνικά spots 25-35 δευτερολέπτων,

— τρία (3) video spots διάρκειας 2-4 λεπτών,

— τέσσερις (4) μακέτες καταχωρήσεων σε έντυπα,

— μία (1) μακέτα για εξωτερική διαφήμιση,

— τέσσερις (4) μακέτες καταχωρήσεων στο διαδίκτυο.

Δράση 3: Φωτογράφιση – βιντεοσκόπηση έργων Π.Α.Α.:

— 20 βίντεο έργων Π.Α.Α., διάρκειας 5-7 λεπτών / video-έργο,

— 200 φωτογραφίες έργων Π.Α.Α..

Η εκτιμώμενη συνολική αξία της σύμβασης είναι 986. 900 ευρώ χωρίς ΦΠΑ και συμμετοχές στον διαγωνισμό μπορούν να υποβάλλονται μέχρι τις 30 Οκτωβρίου και ώρα: 15:00

 

 

πηγή:advertising.gr