Εγκρίθηκαν προγράμματα προβολής ύψους 461 χιλιάδων ευρώ

Τέσσερα προγράμματα επικοινωνιακής προβολής συνολικού ύψους 461 χιλιάδων ευρώ ενέκρινε τις τελευταίες εβδομάδες η Γενική Γραμματεία Επικοινωνίας και Ενημέρωσης.

Συγκεκριμένα, με αποφάσεις που υπογράφει ο Υπουργός στον Πρωθυπουργό Στέλιος Πέτσας εγκρίθηκαν το πρόγραμμα επικοινωνιακής προβολής της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων για το έτος 2020, ύψους διακοσίων εικοσιπέντε χιλιάδων ευρώ (225.000€), το πρόγραμμα επικοινωνιακής προβολής του Δήμου Αργοστολίου, ύψους ογδόντα εννέα χιλιάδων ευρώ (89.000,00€), το πρόγραμμα επικοινωνιακής προβολής του Δήμου Τρικκαίωνγια το έτος 2020, ύψους σαράντα επτά χιλιάδων ευρώ (47.000 €) και το πρόγραμμα επικοινωνιακής προβολής του Οργανισμού Κεντρικών Αγορών και Αλιείας Α.Ε. (Ο.Κ.Α.Α. Α.Ε.) , για το έτος 2020, ύψους εκατό χιλιάδων ευρώ (100.000,00€),