Μεταπτυχιακά προγράμματα από το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Επικοινωνίας

Στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας «Work Your Master», το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Επικοινωνίας  δίνει την ευκαιρία σε άνεργους δημοσιογράφους ή/ και στελέχη Επικοινωνίας, να καλύψουν είτε το 50% ή το σύνολο (100%) των εξόδων σπουδών τους, (9150 ευρώ και έξοδα παρακολούθησης στις περιόδους στην Αυστρία) μέσω της ανάθεσης «Άσκησης» (Internship) σε συνεργαζόμενο Όμιλο Επικοινωνίας, με αντικείμενο σχετικό με την εργασιακή εμπειρία και τις σπουδές του υποψήφιου.

Το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Επικοινωνίας αποτελεί συνέργεια δημοσίων Ευρωπαϊκών οντοτήτων ενεργών στην ανώτατη παιδεία, την έρευνα και τις γλωσσικές τεχνολογίες. Μεταξύ τους το Ερευνητικό Κέντρο Αθηνά (Γενική Γραμματεία Έρευνας Τεχνολογίας), το Δημόσιο Αυστριακό Πανεπιστήμιο DUK, το Ίδρυμα Α.Β. Μπότση και το Εργαστήριο Επικοινωνίας και Τεχνολογίας Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου.  

H διάρκεια της πρακτικής άσκησης (χορηγούμενη 100%) είναι 4 περίοδοι πέντε μηνών, εκάστη, κατανεμημένες στην διετή περίοδο σπουδών.  

Oι προκηρυσσόμενες θέσεις αφορούν στα εξής Μεταπτυχιακά Προγράμματα:  

Το Πρόγραμμα «Δημιουργία Περιεχομένου και Στρατηγική Επικοινωνίας» (CMCS – Μaster of Arts in Content Marketing and Communication Strategy),  που δίνει έμφαση στις τεχνολογίες παραγωγής περιεχομένου και την Διαχείριση/Στρατηγική Ψηφιακών –ή ψηφιοποιημένων- ΜΜΕ   

Το Πρόγραμμα «Ποιοτική Δημοσιογραφία και Νέες Τεχνολογίες» (QJNT – Master of Arts in Quality Journalism and New Technologies), που εξετάζει θεωρητικά και εφαρμοσμένα τις παραμέτρους που αριστοποιούν το λειτούργημα της Επικοινωνίας / Δημοσιογραφίας με έμφαση στις δυνατότητες  της ψηφιακής τεχνολογίας.  

Oι ικανοί υποψήφιοι θα πρέπει να μιλάνε καλά Αγγλικά, να έχουν πρώτο πανεπιστημιακό πτυχίο κατά προτίμηση σε κοινωνικές ή ανθρωπιστικές επιστήμες ή ΜΜΕ (σπουδές ή σεμινάρια σε πληροφορική συνεκτιμώνται), και να μπορούν να αφοσιωθούν για την αντίστοιχη περίοδο στις σπουδές / άσκηση. Οι επιλεγέντες πρέπει να είναι σε θέση να ταξιδέψουν στην Αυστρία κατ’ ελάχιστον για 2 εβδομάδες, Ιούνιο 2020 και Ιούνιο 2021.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα (φάση 1) στη ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected], γράφοντας στο θέμα  του μηνύματος «Work Yοur Master» και το ΠΜΣ του ενδιαφέροντός τους. 

Τα βιογραφικά των υποψηφίων θα εξεταστούν κατά σειρά προτεραιότητας. Η επόμενη διετής περίοδος σπουδών ξεκινάει 13 Δεκεμβρίου 2019.       

 

πηγή: advertising.gr