Ο Λάμπρος Παπακοσμάς στο ΔΣ της Σκλαβενίτης

Ο Λάμπρος Παπακοσμάς εντάχθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας Ελληνικές Υπεραγορές Σκλαβενίτης από την 1η Μαρτίου 2019.

Ως μέλος του ΔΣ, ο Λ. Παπακοσμάς θα αναλάβει τον ρόλο του Εντεταλμένου Συμβούλου της Διοίκησης της ΕΥΣ για θέματα που σχετίζονται με τον στρατηγικό σχεδιασμό και την ανάπτυξη της εταιρείας. Η συγκεκριμένη κίνηση ευθυγραμμίζεται με τον ευρύτερο επιχειρηματικό σχεδιασμό της ΕΥΣ που εστιάζει στην ανάπτυξη, την ενίσχυση μεγεθών και την παροχή νέων σύγχρονων υπηρεσιών για τους καταναλωτές. Με περισσότερα από 30 χρόνια επαγγελματικής σταδιοδρομίας, ο Λ. Παπακοσμάς έχει διατελέσει Γενικός Διευθυντής της Procter & Gamble Ελλάς.