Στη Next Com η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

Στη Next.Com, η οποία ήταν και η μοναδική υποψήφια μετά την απόρριψη της συμμετοχής της Choose, κατακυρώθηκε το υποέργο 1: «Ολοκληρωμένο σχέδιο προώθησης τουρισμού στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας», της Πράξης με τίτλο «Τουριστική προβολή της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» έναντι3.059.466 ευρώ.

Υπενθυμίζεται ότι το έργο περιλαμβάνει οκτώ δράσεις, οι οποίες είναι: 1. Μελέτη τουριστικής ταυτότητας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, 2. Δημιουργία θεματικών τουριστικών εμπειριών, 3. Παραγωγή
οπτικού περιεχομένου επικοινωνίας, 4. Ψηφιακές υποδομές, 5. Ανάπτυξη διαφημιστικών υλικών, 6. Προβολή στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, 7. Συνδυασμένες ενέργειες τουριστικής προβολής (προβολή σε εγχώρια και διεθνή ΜΜΕ [Media PΙan]) και 8. Μηχανισμός παρακολούθησης.