Καμπάνια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής: «Πάρτε την πρωτοβουλία»

Το 2019 αποτελεί ένα εποικοδομητικό έτος για την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αφού ο αριθμός των αιτήσεων εγγραφής έφτασε τον αντίστοιχο αριθμό του 2012, έτος έναρξης της Πρωτοβουλίας.

 

Επί του παρόντος, 17 πρωτοβουλίες είναι διαθέσιμες για υποστήριξη. Η Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών αποτελεί εργαλείο της συμμετοχικής δημοκρατίας, που δίνει τη δυνατότητα στους Ευρωπαίους πολίτες να συμμετέχουν στη διαμόρφωση του μέλλοντός τους.

 

Η καμπάνια «Πάρτε την Πρωτοβουλία» (Take The Initiative) ξεκίνησε τον Απρίλιο του 2018, έχει φτάσει σε περισσότερους από 10 εκατομμύρια ανθρώπους μέχρι τώρα και έχει ως στόχο την περαιτέρω διάδοση του μηνύματός της μέσα στο 2019.

 

Ένα από τα σημαντικότερα βήματα που έγιναν το περασμένο έτος ήταν η πολιτική συμφωνία μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, η οποία βασίστηκε στην πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, επετεύχθη στις 12 Δεκεμβρίου 2018 και αφορά την αναθεώρηση της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας Πολιτών, που απλουστεύει τις διαδικασίες, παρέχει στήριξη στους οργανωτές της πρωτοβουλίας και ενθαρρύνει ακόμα περισσότερους πολίτες να επωφεληθούν από αυτό το εργαλείο.

 

Στη δεύτερη χρονιά της υλοποίησής της, η καμπάνια «Πάρτε την Πρωτοβουλία» ήρθε στην Αθήνα, έχοντας επισκεφθεί 14 χώρες της Ε.Ε. από την έναρξή της.