Νέος διαγωνισμός από το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης

Το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης έχει προκηρύξει διαγωνισμό, με αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών διοργάνωσης.

Tο έργο διαιρείται σε τμήματα και συγκεκριμένα σε Εκτυπώσεις Εντύπων και Προωθητικού υλικού (Τμήμα Α, 37.200 ευρώ), Κατασκευή και Ανάρτηση banners (Τμήμα Β, 9.920 ευρώ), Υποτιτλισμός Ταινιών (Τμήμα Γ, 76.260 ευρώ). Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται σε 123.380 ευρώ με ΦΠΑ 24%. Η προσφορά που θα υποβάλουν οι οικονομικοί φορείς μπορεί να αφορά ένα ή περισσότερα τμήματα και η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των ηλεκτρονικών προσφορών είναι 27 Αυγούστου.